MANTA COLGANTE 4 LED

Art. 264.140.02
Colgante
L 48 x 50 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 4 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.140.03
Colgante
L 48 x 50 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 4 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

Art. 264.340.02
Lampara de techo
L 48 x 50 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 4 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.340.03
Lampara de techo
L 48 x 50 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 4 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

MANTA COLGANTE 5 LED

Art. 264.150.02
Colgante
L 63 x 67 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco
Art. 264.150.03
Colgante
L 63 x 67 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

Art. 264.350.02
Lampara de techo
L 63 x 67 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.350.03
Lampara de techo
L 64 x 67 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

MANTA LAMPARA DE TECHO 2 LED

Art. 264.302.02
Lampara de techo
L 32 x 57 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 2 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.302.03
Lampara de techo
L 32 x 57 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 2 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

LAMPARA DE TECHO MANTA 3 LED

Art. 264.303.02
Lampara de techo
L 40 x 81 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 3 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.303.03
Lampara de techo
L 40 x 81 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 3 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

MANTA LAMPARA DE TECHO 5 LED

Art. 264.305.02
Lampara de techo
L 36 x 110 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.305.03
Lampara de techo
L 36 x 110 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

Art. 264.105.02
Colgante
L 36 x 110 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.105.03
Colgante
L 36 x 110 cm x H 110 cm MAX
GX53 LED 5 x max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

LAMPARA DE TECHO MANTA 1 LED

Art. 264.301.02
Lampara de techo
L 36 x 36 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 1 max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio blanco

 

Art. 264.301.03
Lampara de techo
L 36 x 36 cm x H 3.5 cm
GX53 LED 1 max 7 watt
Pintado blanco
Vidrio negro

 

SOLICITAR INFORMACIÓN